Gutefår

Gutefår

 

 

 

 

 

Hos Görvälnlammet finns en liten flock gutefår på totalt 1 bagge, 4 tackor och 5 årslamm.

Gutefåret är ett behornat lantrasfår där både tackan och baggen bär horn. Baggens horn är grövre och längre medan tackor har smalare och mer gracila horn. Ullen består av två typer av ullfibrer täckhår och bottenull och färgen varierar i huvudsak mellan ljusgrått och mörkgrått (den gråa färgen är en blandning av svarta och färglösa hår), men flera underliggande genetiska varianter för pälsfärger finns kvar.

Brunsten är relativt årstidsbunden till mellan slutet av oktober och början av december, vilket resulterar i att de flesta lamm föds i slutet av mars och i april. Tackorna föder ett eller två lamm. Trillingar förekommer men är ovanliga.

Mått

  • Mankhöjd: Bagge < 85 cm, tacka < 71 cm
  • Hornlängd: Bagge < 90 cm, tacka < 43cm
  • Svanslängd: Båda könen 10-15 cm
  • Längd: Omkring 1,2 meter
  • Vikt: 40-80 kg

Omkring 1920 började man avla det gotländska utegångsfåret för att få kulliga (hornlösa) djur med en jämnt grå, lockig päls, fri från bland annat manhår. Dessa får ligger till grund för dagens gotlandsfår (pälsfår). Då hornfåren var på väg att försvinna, började man ungefär samtidigt att samla in de kvarvarande behornade djuren och så sent som på 1940-talet fanns bara ett 15-tal djur kvar. Bevarandearbete resulterade i att det gotländska hornfåret överlevde men först vid inventering 1973 kunde 63 baggar och 382 tackor räknas in på 41 besittningar. 1974 tillkom namnet gutefår som en sammandragning av behornade gotländska utegångsfår samt en hänvisning om dess ursprung. Dock kallas rasen i folkmun på Gotland fortfarande "hornlambi" eller hornfår.

Spridning

Rasen finns numera spridd i hela Sverige och ett litet antal besättningar finns även i Danmark och Tyskland. Antalet gutefår enligt Föreningen Gutefårets avelsplan (antagen av Jordbruktsverket 2007) fanns 2006, drygt 4200 djur. Enligt Gutefår Akademins avelsplan (antagen av Jordbruksverket 2009) uppskattas antalet renrasiga Gutefår 2007 till ca 2000 st. Gutefåret är klassat som en hotad lantras.

 

Källa: www.wikipedia.org